Bilten – živa stoka, žitarice i stočna hrana – 37/2007

Ponuda goveda na pijacama prosečna, a na slabu prodaju se žale i proizvođači i nakupci; Ponuda i tražnja svinja raznolika kao i cene; Cene svih kategorija ovaca nepromenjene; Pregled cena žive stoke na pijacama u Srbiji; Klanične cene žive stoke ; Prikaz cena stoke u EU; Kretanje cena žive stoke na pijacama u Crnoj Gori; Stanje na tržištu žitararica i stočne hrane; Promet robe na produktnoj berzi u Novom Sadu; Obim i struktura prometa u avgustu na produktnoj berzi u Novom Sadu.

Bilten – živa stoka, žitarice i stočna hrana – 36/2007

Nedeljni pregled – Govedarstvo; Pad cene svinja; Jagnjad najjeftinija u Novom Sadu ; Pregled cena žive stoke na pijacama u Srbiji; Klanične cene žive stoke ; Prikaz cena stoke u EU; Kretanje cena žive stoke na pijacama u Crnoj Gori; Stanje na tržištu žitararica i stočne hrane; Promet robe na produktnoj berzi u Novom Sadu; Obim i struktura prometa u avgustu na produktnoj berzi u Novom Sadu.

Bilten – voće i povrće – 35/2007

Dominantna ponuda grožđa dobrog kvaliteta; Smanjena ponuda dinja i lubenica; Situacija na tržištu voća i povrća tokom avgusta; Nedeljne cene voća i povrća na kvantaškim pijacama; Prikaz cena voća i povrća na zelenim pijacama u Srbiji; Cene voća i povrća na pijacama u Crnoj Gori; Mesečne cene voća i povrća na kvantaškim i zelenim pijacama u Srbiji.

Bilten – živa stoka, žitarice i stočna hrana – 34/2007

Slaba prodaja svih kategorija goveda; Izjednačila se cena prasadi i tovljenika; Bolja prodaja jagnjadi i ovaca u poređenju sa prošlom nedeljom ; Nedeljne cene žive stoke na stočnim pijacama; Otkupne cene žive stoke u klanicama na nedeljnom nivou; Prikaz cena goveda u EU; Kretanje cena žive stoke u Crnoj Gori; Situacija na tržištu žitarica u Srbiji; Pripreme za sušnu setvu; Prikaz cene žitarica i stočne hrane; Promet robe na produktnoj berzi u Novom Sadu; Evropske cene pšenice i kukuruza.

Bilten – živa stoka, žitarice i stočna hrana – 33/2007

Nešto bolja potražnja teladi Simentalske rase 80-160 kg; Rast cena prasadi do 15 kg; Agroinfo vesti; Pad cena ovaca u Obranovcu; Nedeljne cene žive stoke na stočnim pijacama; Otkupne cene žive stoke u klanicama na nedeljnom nivou; Prikaz cena goveda u EU; Kretanje cena žive stoke u Hrvatskoj; Situacija na tržištu žitarica u Srbiji; Prikaz cene žitarica i stočne hrane; Nedeljni i mesečni izveštaj o prometu robe na produktnoj berzi u Novom Sadu.