Biljne bolesti i štetočine unište godišnje do 40 odsto useva u svetu

Organizacija UN za hranu i poljoprivredu (FAO) procenila je da biljne bolesti i štetočine unište godišnje do 40 odsto useva širom sveta u vrednosti 220 milijardi dolara, rekla je juče izvršna direktorka Udruženja za zaštitu bilja u Srbiji Katarina Krinulović. ”Zdravlje bilja je sve više ugroženo, biljne bolesti i štetočine se pojavljuju sve ranije u sezoni i na mestima gde ranije nisu postojali, a tome su doprinele klimatske promene, ali i ljudske aktivnosti kao međunarodna trgovina i transport koje su omogućile i nehotično prenošenje bolesti i štetočina u nova staništa“, rekla je Krinulović na panel diskusiji u okviru globalne kampanje u svetu ”Zaštitimo bilje, zaštitimo život“