EU: Veća podrška za proizvođače voća i povrća

Zahvaljujući novim pravilima usvojenim od strane EK, evropske organizacije proizvođača voća i povrća imaće koristi od jednostavnijih pravila, smanjenja administrativnog opterećenja i veće finansijske podrške u vremenima krize.

“U kontekstu uzgoja i proizvodnje hrane u Evropi, sektor voća i povrća je od vitalne važnosti. Evropska komisija će i dalje stajati uz taj sektor”, poručio je Phil Hogan, evropski komesar za poljoprivredu. Svake godine, oko 47 milijardi evra voća i povrća se proizvode na 3,4 miliona ekonomija širom EU, što čini oko četvrtinu svih farmi u EU. U EU postoji oko 1.500 organizacija proizvođača koji pokrivaju 50% proizvodnje voća i povrća. (Agronews)