Francuska će pomoći srpskoj poljoprivredi

Tema

Uprava za agrarna plaćanja Ministarstva poljoprivrede i francuska Nacionalna agencija za poljoprivredne i morske proizvode i Agencija za usluge i plaćanja potpisali su Protokol o saradnji na Međunarodnom poljoprivrednom salonu koji se upravo održava u Parizu i traje do 2. marta.

Protokolom je predviđena saradnja dve države u vezi pripreme Srbije za akreditaciju u okviru Pete komponente instrumenta za pretpristupnu pomoć EU, koja se tiče ruralnog razvoja, kroz razmenu stručnjaka i druge vidove tehničke saradnje. Obe strane su se obavezale na saradnju i u oblasti informacionih tehnologija i mera usmerenih na ruralni razvoj u okviru Zajedničke poljoprivredne politike EU.

Izvor:Tanjug