Proizvođači obavezni da prave hleb od brašna T-500

Vlada Republike Srbije donela je Uredbu o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba od brašna T-500. Ovom uredbom se uređuje obavezna proizvodnja i promet hleba od brašna T-500, određuje se maksimalna  visina marži, remitenda i rokovi plaćanja proizvođačima hleba. Proizvođači su prema ovoj Uredbi obavezni da proizvedu i stave u promet hleb od brašna T- 500 u količini od najmanje 30% dnevne proizvodnje svih vrsta hleba. Vekna treba da je najmanje težine 500 grama i sadrži 370 grama brašna T-500, 7,4 grama soli, 9,25 grama kvasca i 1,48 grama aditiva. Proizvođačka cena se obračunava u visini do 38,68 dinara po vekni hleba. Ova uredba stupa na snagu 1. avgusta, a važi do 31. januara 2019.