Proizvodnja hrane je prilika za Srbiju, ali i čitav region

Hrana jeste i biće sve važniji resurs, ali  se tek očekuje da potreba, odnosno tražnja razvijenih ekonomija nametne da čitav proces do dolaska hrane na sto bude zaokružen, održiv, inkluzivan, ekološki odgovaran i fer prema svima u lancu proizvodnje, kaže za Nedeljnik Miljan Ždrale, šef EBRD agrobiznis sektora za region Centralne i Istočne Evrope. ”Projekcije su da će do 2050. godine biti oko devet milijardi stanovnika na planeti, a na to imate sve zahtevnijeg potrošača u razvijenim zemljama, ali i velike gubitke hrane u lancu potrošnje sa druge strane. Digitalna revolucija prožima se i u ovom sektoru od primarne poljoprivrede do maloprodaje, i distribucije hrane. Posledica digitalizacije su i mlađe generacije koje koriste aplikacije i druge online platforme za nabavku namirnica. Sve to menja čitav lanac od proizvodnje,
pakovanja, distribucije hrane. Izazovi su veliki ali i potencijal”, smatra Ždrale. ”Potrošač je kralj”, kaže naziv predstojeće regionalne konferencije Consumer Rules Summit koju EBRD organizuje 30. septembra i 1. oktobra u Beogradu. ”Hteli smo da zapravo ukažemo na sve zahtevnijeg potrošača i da vidimo kako to pretvoriti u profit. U današnje vreme, “naoružan” svim digitalnim alatima, potrošač je pre svega veoma dobro informisan i zahteva brzo zadovoljenje svoje potrebe, nema vremena da bude lojalan, već traži ko može da zadovolji potrebu”, objašnjava Ždrale. O tome kako se kompanije u svetu “bore” sa ovim izazovima, kako digitalna revolucija radi za kompanije, kako voditi računa o fer odnosu prema partnerima, prirodi, zaposlenima, dobavljačima, na konferenciji će razgovarati vodeći ljudi iz agribiznis i drugih timova EBRD-a, prvi ljudi MK Grupe, Atlantic Grupe, Tikveša, Imleka, Podravke, Mercatora, Al Dahra Holdinga, Nectara, Binga, Voli maloprodajnog lanca, i brojni drugi. Biće tu i uspešnih firmi poput francuskog Axereal, koji je organizovan na zadružnom principu a posluje u Srbiji i zemljama Podunavlja, mađarskog  Bonafarma, rumunskog Agricovera, KMV iz Češke koja je odnedavno vlasnik Knjaz Miloša, i brojnih drugih. ”Razmena iskustva, dobrih praksi i povezivanje su zapravo srž Consumer Rules Summit-a. Verujemo da su ovakvi događaji odlična prilika da se sagleda trenutno stanje, biznis modeli i da se nađu inspiracije i motivacije za dalje”, kaže Ždrale.