PROMET ROBA NA PRODUKTNOJ BERZI od 03. do 07. septembar 2018. godine

Najvažnije iz protekle nedelje:

  • nepromenjena cena pšenice

U prethodnih nedelju dana u trgovanju preko novosadske robne berze je prometovano 3.200 tona robe, finansijske vrednosti 70.906.000,00 dinara. U odnosu na prethodnu nedelju promet je veći 3 puta.

Na svetskom tržištu poljoprivrednih proizvoda najveći uticaj i dalje imaju odnosi SAD-a i Kine, kao i špekulacije oko toga da li će Rusija uvesti izvozne carine na pšenicu ili neće. Konačna odluka ruskih vlasti o neuvođenju carina je krajem nedelje blago relaksirala tržište.

Pšenica je bila najinteresantnija roba u ovonedeljnom berzanskom trgovanju. Skoro celokupna količina prometovane robe se odnosila na ovu žitaricu. Pšenica standardnog kvaliteta i uslova plaćanja je prometovana po jedinstvenoj ceni od 19,00 dinara (20,90 din/kg sa PDV-om), što je za 2,39% niža cena u odnosu na prošlu nedelju. Pšenica ugovorena sa klauzolom gratis lagera je prometovana po cenama koje su se kretale u rasponu od 19,00 do 19,30 dinara.

Na tržištu kukuruza cene u ponudi starog i novog roda su se izjednačile. Ponuda se kretala u rasponu od 14,80 do 14,90 dinara, ali su kupci nudili 30-40 para nižu cenu.

Zrno soje beleži pad cene. U odnosu na kraj prethodnog meseca soja je jeftinija 3,87%, a kilogram je koštao 35,80 dinara (39,38 din sa PDV-om).