Promet robe na Produktnoj berzi u Novom Sadu od 31.maja do 4.juna 2010.godine

Tema

Pocetak juna donosi:
- Skok cene soje i sojine sacme
- Dalji pad prometa
- Dalji rast cene kukuruza
- Pad cene pšenice

Iz ovonedeljnog trgovanja, kao najvažnije izdvajamo dalji rast cene kukuruza, kao i skok cene i zrna soje i sojine sacme.
Promet kukuruza u protekloj nedelji je više nego prepolovljen i iznosio je 401,42 tona. Na ovako skroman promet ovom kulturom je izmedju ostalog uticalo i loše vreme tako da je i samim tim ponuda prirodno suvog kukuruza bila smanjena. Za razliku od prethodne nedelje kukuruz sa povecanom vlagom je imao nešto nižu cenu nego kukuruz JUS kvaliteta. Raspon zakljucenih cena kod kukuruza sa povecanom vlagom je iznosio od 12,60-13,00 din/kg, dok je kukuruz JUS kvaliteta trgovan po ceni koja se kretala od 12,80-13,30 din/kg, što je ujedno najviša ostvarena cena od pocetka prometa kukuruzom roda 2009. Ponderisana ovonedeljna cena kukuruza iznosi 13,15 din/kg, što je rast od cak 7,79%. Zakljucen je i jedan kupoprodajni ugovor kukuruza „na zeleno“ u kolicini od 200 tona po identicnoj ceni iz prethodnog perioda a to je 8,50 din/kg.
Zrnom soje je prometovano u kolicini od 150 tona uz jedinstvenu cenu od 34,00 din/kg, što prakticno znaci da se cena vratila na nivo od pre dve nedelje. Najveci rast cene je postignut u prometu sojine sacme gde je zakljucena cena od 37,00 din/kg, što je rast od cak 12,12% u odnosu na poslednju ostvarenu cenu.
Posle dužeg vremena beležimo i promet pšenicom i to u kolicini od 100 tona, a po ceni od 10,30 din/kg, što je pad od 1,90% u odnosu na prethodno trgovanje.
Od ostalih roba izdvajamo vrlo solidan promet stocnog jecma u kolicini od 165 tona po jedinstvenoj ceni od 10,00 din/kg.
Ukupan kolicinski ovonedeljni promet iznosio je 1.041,42 tone, što je pad od 21,40% dok je vrednosni obim prometa iznosio 16.964.774,40 dinara, što je pad od 21,20% u odnosu na prethodni izveštajni period.