Razmena merkatilnog kukuruza za tovnu junad

Republička direkcija za robne rezerve izvršiće naturalnu razmenu do 10.000 tona merkantilnog kukuruza, roda 2019, za tovnu junad. Naturalna razmena odnosi se na primarnu poljoprivrednu proizvodnju i registrovana poljoprivredna gazdinstva koji imaju proizvodnju tovne junadi. ”Paritet u naturalnoj razmeni je 15,90 kg kukuruza za jedan kilogram junadi“, navodi se u saopštenju Ministarstva poljoprivrede. Stočari mogu da predaju najviše 9.000 kg tovne junadi, a najmanje pet grla. Preuzimanje merkantilnog kukuruza proizvođači će izvršiti odmah po isporuci tovnih junadi klanici. Rok za podnošenje zahteva proizvođača je do 20. marta, dok je rok za realizaciju naturalne razmene 15. april.