Robne rezerve nude razmenu kukuruza za tovne svinje i junad

Vlada Srbije dala je saglasnost da Direkcija za robne rezerve izvrši naturalnu razmenu do 10.000 tona merkantilnog kukuruza za tovne svinje i junad sa primarnim proizvođačima koji imaju zatvoreni proizvodni ciklus.

Primarni proizvođači sa kojima će se realizovati naturalna razmena su fizička lica koja su nosioci aktivnog poljoprivrednog gazdinstva i pravna lica, zadruge i preduzetnici čija je pretežna delatnost uzgoj svinja i drugih životinja, goveda i bivola, navedeno je u saopštenju Ministarstva poljoprivrede. Kako se dodaje, pariteti u naturalnoj razmeni su 11,02 kg merkantilnog kukuruza za jedan kg tovnih svinja i 13,76 kg merkantilnog kukuruza za jedan kg tovne junadi. (Agronews)