Subvencionisani krediti za poljoprivrednike i u ProCredit banci

Tema

Poljoprivrednici u Srbiji koji planiraju da i ove godine koriste subvencionisane kredite države, zahteve za dobijanje ovih pozajmica mogu da predaju u svim ekspoziturama ProCredit banke.

Zahvaljujući novom ugovoru sa Ministarstvom poljoprivrede, ProCredit banka će i tokom 2018. biti aktivan učesnik programa subvencionisanog kreditiranja poljoprivrede. ”Tokom proteklih godina, ProCredit banka je bila najuspešnija domaća banka kada je reč o isplati subvencionisanih kredita. Tokom prošle godine, od ukupno 73 miliona evra isplaćenih subvencionisanih agro kredita, naša banka je isplatila više od 21 miliona”, istakla je Ana Milić, direktor Sektora za privredu i poljoprivredu ProCredit banke. (Agronews)