Voćnjaci u Šumadiji pod mrazom

Temperaturna kolebanja i snežne padavine u martu nisu oštetile u velikoj meri voćnjake u Šumadiji, iako je primećeno izmrzavanje kod određenih sorti kajsije koje cvetaju ranije. “Tamo gde je već došlo do izmrzavanja bitno je da se biljke drže u dobroj kondiciji, da se vrši redovna zaštita u toku vegetacije da bi se biljka sačuvala i da bi pripremila rod za sledeću godinu.

Ne treba takve zasade napustiti zato što su izmrzli, ali s obzirom da za sada nema nekog preteranog izmrzavanja mislim da neće ni biti većih problema. Sneg je vlažan, zadržava se na granama, pa pravi termoizolaciju što sprečava efekat većeg izmrzavanja “, kaže Verko Kačarević, voćar i zaštitar iz sela Vinča kod Topole. (Agronews)