Zbog kiša ponovo seju kukuruz

Tema

Zbog obilnih kiša i dugotrajnog zadržavanja vode, na pojedinim njivama u Podrinju došlo je do oštecenja kukuruza koji je bio u pocetnoj fazi razvoja, pa su na tim parcelama ratari primorani da ga ponovo zaseju.

Strucnjak za ratarstvo u Zavodu za poljoprivredu u Loznici Dušan Despotovic kaže da je najviše površina sa oštecenim kukuruzom u loznickom kraju duž recnih obala i na njivama koje su duže vreme prekrivale podzemne vode. Prema njegovim recima, na podrucju Loznice, Krupnja, Ljubovije i Malog Zvornika, od planiranih 21.950 ha, kukuruzom je zasejano 21.900 ha i na ranije zasejanim njivama biljke su dobrom stanju, a lepo vreme pomaže da napreduju.
Izvor: Tanjug