voćepovrćemesožitaricemlekojajainputi

Krediti

Dodatne subvencije za uzgajivače domaće sorte vinove loze

(13. 04. 2018.)

Prema pravilniku o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva kroz podršku podizanja višegodišnjih zasada voćaka, vinove loze i hmelja poseban bonus u iznosu od 100.000 din/ha dobija se za zasade vinove loze sa odomaćenim sortama kao i sa priznatim domaćim sortama i klonovima vinove loze upisanih u Registar sorti poljoprivrednog bilja.

Subvencionisani krediti za poljoprivrednike i ove godine

(27. 03. 2018.)

Ministarstvo poljoprivrede nastavlja, u saradnji sa bankama, sprovođenje programa subvencionisanih kredita namenjenih poljoprivrednicima. Maksimalni iznos sredstava na koji u toku godine porodična poljoprivredna gazdinstva i preduzetnici mogu da ostvare pravo je šest miliona dinara, dok pravna lica i zadruge mogu da obezbede maksimalno 18 miliona dinara.

Subvencionisani krediti za poljoprivrednike i u ProCredit banci

(23. 03. 2018.)

Poljoprivrednici u Srbiji koji planiraju da i ove godine koriste subvencionisane kredite države, zahteve za dobijanje ovih pozajmica mogu da predaju u svim ekspoziturama ProCredit banke.

Dostupni subvencionisani krediti namenjeni poljoprivrednicima

(24. 05. 2017.)

Ministarstvo poljoprivrede donelo je pravilnik o subvencionisanim kreditima namenjenim poljoprivrednicima u saradnji sa poslovnim bankama
Poljoprivrednici koji nameravaju da nabave kvalitetne priplodne junice, telad I junad za tov, priplodna grla u ovčarstvu ili pak sadnice voća, seme, poljoprivrednu mehanizaciju, mogu da od banaka da traže kredite koje subvencioniše država.

Država pomaže voćarima i vinogradarima pri kupovini traktora

(31. 01. 2017.)

Pored subvencionisanja mladih poljoprivrednika, država će, prvi put, od ove godine subvencionisati i kupovinu traktora za voćarstvo i vinogradarstvo. Kako bi im se pomoglo da obnove zastaralu mehanizaciju i povećaju prinos po hektaru, voćari i vinogradari platiće polovinu investicije.

Krediti za nabavku mehanizacije najtraženiji

(11. 10. 2016.)

”Poljoprivredni proizvođači najviše se interesuju za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije - pogonske i priključne, kao i za nabaku opreme i sitema za navodnjavanje”, kaže Miroslav Stokin iz Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede i dodaje da je Fond raspisao je šest konkursa ukupne vrednosti 1,8 miliona evra.

Subvencionisani krediti za poljoprivrednike

(21. 04. 2016.)

Komercijalna banka počela je sa prijemom zahteva za subvencionisane poljoprivredne kredite, koji se odobravaju u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede.

Subvencionisani krediti za poljoprivredu

(7. 05. 2015.)

Credit agricole banka Srbija potpisala je ugovor sa Ministarstvom poljoprivrede, za kredite sa subvencionisanim kamatama za poljoprivrednike. Maksimalan iznos kredita je pet miliona dinara za individualne proizvođače, preduzetnike i pravna lica, odnosno 15 miliona za zadruge.

Krediti za žetvu od 1. juna

(11. 12. 2014.)

Prežetveno finansiranje počeće od 1. juna sledeće godine, najavila je ministarka poljoprivrede Snežana Bošković Bogosavljević, koja je objasnila da je to predviđeno nedavno usvojenim Zakonom o prežetvenom finansiranju.

Dotirani krediti za ratare

(24. 04. 2014.)

Banke već nekoliko dana primaju zahteve poljoprivrednika za kratkoročne kredite sa dotiranom kamatom. Agroekonomisti upozoravaju da je neophodna kontrola trošenja tih para i analiza njihovog učinka u povećanju proizvodnje.