Proširenje STIPS sistema za još 3 grada - Šabac, Leskovac i Užice

08. jun 2018. - U prostorijama Instituta za primenu nauke u poljoprivredi u Beograd,  Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije  i Radionice KRUG  realizovali su edukaciju savetodavaca PSSS koji do sada nisu bili uključeni u STIPS. 

Edukacija je sprovedena u sklopu Modula 8 u prostorijama IPNa. Novi reporteri Iz PSSS Šabac, PSSS Leskovac i PSSS Ućice bi nakon izvršene obuke počeli sa unosom cena voća, povrća, žive stoke, žitarica, mleka i mlečnih proizvoda, jaja i živinskog mesa i inputa.
Jagoš Milojković, IPN ukazao je na značaj STIPS sistema i komentarisanje izveštaja radi formiranja kvalitetnijih biltena. Zorica Kukić koja ispred Ministarstva poljoprivrede vodi STIPS upoznala je prisutne sa formiranjem menadžerskih izveštaja koji kontrolišu unose cenovnika na teriroriji cele Srbije i upoznala sa novinama koje će doneti nove EU regulative. Aleksandra Glišović Cerovina je na praktičnim primerima u testnom okruženju edukovala buduće reportere za unos cena kako sa računara, tako i sa mobilnih telefona.

STIPS baza podataka 2014-2018. sadrži preko 1.000.000 cena prikupljenih sa 148 mesta za prikupljanje. To su cene 196 vrsta proizvoda sa 162 sorte/rase.