Promet roba na Produktnoj berzi od 5. do 9. novembra 2018. godine

Najvažnije iz protekle nedelje:

- stagnacija cena

U nedelji za nama nastavljena je stagnacija cena na organizovanom robno-berzanskom tržištu. Slaba prohodnost plovnog puta Dunavom i neizvesnost do kada će takva situacija da potraje jedan je od osnovnih razloga smanjene aktivnosti berzanskih učesnika. Ukupan promet na „Produktnoj berzi“ za ovu nedelju je 1.343 tona robe, čija je finansijska vrednost iznosila 31.915.875,20 dinara. U odnosu na prethodni upoređujući period količinski obim prometa je manji za 35,92%, dok je finansijska vrednost prometovane robe niža za 31,59%.

Pšenica kao i nedelju pre zadržala je količinski primat u trgovanju na „Produktnoj berzi“. Pšenica sa min. 12% proteina sa klauzulom „gratis lager“ do kraja novembra trgovana je po 20,30 din/kg bez PDV-a (22,33 din/kg sa PDV-om). U odnosu na prethodni posmatrani period za ovo žitaricu nije bilo značajnog cenovnog odstupanja.

Kukuruz se kretao u veoma uskom cenovnom okviru od 14,30 do 14,40 din/kg bez PDV-a. Ponderisana cena žutog zrna je iznosila 14,33 din/kg bez PDV-a (15,77 din/kg sa PDV-om) što predstavalja neznatan pad od 0,15% u odnosu na prethodni upoređujući podatak.

Soja zrno takođe nije doživela značajne cenovne oscilacije. Ponder cena ove uljarice je iznosila 37,50 din/kg bez PDV-a (41,25 din/kg sa PDV-om) što predstavalja rast od 0,54% u odnosu na prethodnu nedelju.

Stočni ječam je prometovan po jedinstvenoj ceni od 19,80 din/kg bez PDV-a (21,78 din/kg sa PDV-om)

Suncokret rod 2018. godine, kvalitet TEL-KEL, je prometovan po ceni od 28,00 din/kg bez PDV-a (30,80 din/kg sa PDV-om).