Promet robe na produktnoj berzi od 3.juna do 7. juna 2019. godine

 

Najvažnije iz protekle nedelje:

  • rast cene soje

Ovu nedelju na novosadskoj Produktnoj berzi obeležio je rast cene soje i pad cene pšenice. Na stranim tržištima i dalje vlada neizvesnost oko setve kukuruza i soje u SAD, nepoznato je kolike će biti zasejane površine pod ovim kulturama što i dalje pomera cene na više na globalnom tržištu. Ukupan promet na „Produktnoj berzi“ za ovu nedelju je iznosio 875 tona robe, čija je finansijska vrednost iznosila 23.566.750,00 dinara. U odnosu na prethodni upoređujući period količinski obim prometa je manji za 44,44 %, dok je finansijska vrednost prometovane robe niža za 24,66%.

 

Smanjena potražnja za pšenicom rezultirala je padom cena. Pšenicom se trgovalo od 23,30 din/kg bez PDV-a do 24,00 din/kg bez PDV-a sa klauzulom „fco-kupac“. Ponderisana cena je iznosila 23,30 din/kg bez PDV-a (25,63 din/kg sa PDV-om). U odnosu na prethodni posmatrani period cena hlebnog zrna je niža za 1,38%.

 

Kukuruz je realizovan po cenama 15,75 din/kg bez PDV-a sa vlagom do 14,5%, dok je kukuruz sa  kluzulom „fco-luka“ plaćan 16,10 din/kg bez PDV-a.

 

Povećana potražnja za sojom i ponuda na višim cenama pomerali su se u pozitivnom smeru tokom čitave nedelje. Berzanski ugovori su se zaključivali po cenama od 35,80 do 36,00 din/kg bez PDV-a. Krajem nedelje potražnja na višim cenama od realizovanih nisu pronalazile svoje prodavce, što ukazuje na dalji rast cena ove uljarice. Ponderisana cena je iznosila 35,98 din/kg bez PDV-a (39,58 din/kg sa PDV-om). U odnosu na prethodni posmatrani period cena je viša za 2,52%.