Novembarski trend rasta cena jagnjadi

Tema

U novebru se beleži dobra ponuda ovaca sa cenom u rasponu od 60 do 100 din/kg. Najnižu cenu ove kategorije je imala pijaca u Vranju (60 din/kg) a među pijacama sa najvišom cenom bila je Obrenovačka pijaca (100 din/kg). Cena ovaca posmatrano po nedeljama raste, tako da na kraju meseca imamo više cene za ovu kategoriju u odnosu na prve dve nedelje novembra. Ponuda ovaca je bila dobra tokom celog meseca.U novebru se beleži dobra ponuda ovaca sa cenom u rasponu od 60 do 100 din/kg. Najnižu cenu ove kategorije je imala pijaca u Vranju (60 din/kg) a među pijacama sa najvišom cenom bila je Obrenovačka pijaca (100 din/kg). Cena ovaca posmatrano po nedeljama raste, tako da na kraju meseca imamo više cene za ovu kategoriju u odnosu na prve dve nedelje novembra. Ponuda ovaca je bila dobra tokom celog meseca. Ovnovi za priplod su imali tokom celog meseca lošu ponudu sa cenom u rasponu od 80 do 120 din/kg. Beleže se kao i kod ovaca više cene za ovu kategoriju u poslednje dve nedelje novembra. Ponuda dviski je bila loša. Cena im je bila posmatrano po nedeljama bez većih razlika, uglavnom stabilna. Cene za šilježad su u novembru bile u rasponu 85 do 130 din/kg. Ponuda ove kategorije je bila loša. Jagnjad su u toku novemra meseca imala dobru ponudu i dobru cenu. Cena im je bila od 110 do 170 din/kg. Beleži se trend povećanja cene posmatrano u odnosu na početak meseca. To je i za očekivati, jer je najveći broj jagnjadi u ponudi u Srbiji iz sezonskog jagnjenja kada je i najniža cena. U zimskom periodu je slabija ponuda vansezonske jagnjadi i tada je i cena viša. Koze su u toku novembra meseca prodavane po najnižoj ceni u Vranju (60 din/kg) a najviša cena za ovu kategoriju bila je na pijaci u Somboru (90 din/kg). U Somboru (130 din/kg) i S.Mitrovici (12 din/kg) se beleže najviše cene za koze u toku celog meseca. Cena im je kao i jagnjadima viša u poslednje dve nedelje novembra meseca.