BILTEN BROJ 1.

Tema

U prvom broju Biltena izdvajamo za Vas:
- Cene voća i povrća na Zelenim pijacama i Kvantaškim pijacama Republike Srbije,
- Cene voća i povrća u okolnim zemljama...

- Cena žive stoke na stočnim pijacama Republike Srbije,
- Cene žive stoke na stočnim pijacama u okolnim zemljama,
- Tabelarni prikaz.