BILTEN BR. 2

Tema

Drugi broj biltena STIPS-a donosi:
- Cene voća i povrća na zelenim, kvantaškim pijacama u Hrvatskoj,
- Cene stoke u Hrvatskoj...