Jagnjad najskuplja u Vranju

Tema

U drugoj nedelji novembra beleži se dobra ponuda ovaca a cena se kretala u rasponu od 60 din/kg u Vranju do 90 din/kg na pijacama u Beogradu, Čačku, Smederevu i Somboru. Dominantna cena za ovu kategoriju je bila 80 din/kg.U drugoj nedelji novembra beleži se dobra ponuda ovaca a cena se kretala u rasponu od 60 din/kg u Vranju do 90 din/kg na pijacama u Beogradu, Čačku, Smederevu i Somboru. Dominantna cena za ovu kategoriju je bila 80 din/kg.Ponuda ovnova za priplod je bila slaba sa dominantnom cenom od 100 din/kg. Najniža cena za ovu kategoriju je bila u Zaječaru (80 din/kg) a najviša u S.Mitrovici, Obrenovcu i Kragujevcu (110 din/kg).Dviske su se prodavale na sedam od osamnaest praćenih pijaca sa dominantnom cenom od 100 din/kg. Šilježad su u ovoj nedelji imala cenu u rasponu od 90 din/kg u Kraljevu i Nišu, do 130 din/kg u Kikindi i Pančevu. Dominantna cena za ovu kategoriju je bila 110 din/kg.Za jagnjad je u ovoj nedelji dominantna cena bila 140 din/kg. Najniža cena za ovu kategoriju je bila na pijaci u Kraljevu (110 din/kg) a najviša u Vranju 150 din/kg.Ponuda koza je bila loša sa cenom u rasponu od 50 din/kg u Vranju do 90 din/kg u Pančevu i Somboru. Dominantna cena za ovu kategoriju je bila 70 din/kg.arad su imala najvišu cenu u Somboru (130 din/kg). U S.Mitrovici im je cena bila za 10 din/kg niža (120 din/kg). Ostale pijace u Srbiji su imale cene u rasponu od 100 din/kg (dominantna cena) do 110 din/kg.