BILTEN - STOCARSTVO BR.1

Tema

Izasao je prvi broj biltena STIPS-a za stocarstvo, za Vas izdvajamo:
- Cenu i ponudu goveda,
- Cenu i ponudu svinja,
- Cenu i ponudu ovaca i koza...