Broj priplodnih ovaca još uvek opada

Tema

Izveštaj objavljen 23. jula 2004 godine od strane NASS ukazuje na to da se nastavlja dugotrajni trend opadanja broja ovaca. Izveštaj objavljen 23. jula 2004 godine od strane NASS ukazuje na to da se nastavlja dugotrajni trend opadanja broja ovaca. Prema podacima popisa od 1. jula 2004 godine broj ovaca i jagnjadi ukupno u Sjedinjenim Državama je bio 7.65 miliona grla, što je za 2 % manje nego prethodne godine. Sušni klimatski uslovi u zapadnim oblastima Sjedinjenih Država nastavljaju da podstiču veći nego uobičajeno broj grla ostavljenih za priplod. Popis od 1. jula 2004 godine ukazuje na pad broja priplodnih ovaca za 1 % u odnosu na 2003 godinu, u poređenju sa padom oa 4 % u 2003 godini i 2 % u 2002 godini. Ovo je izgleda blagi pozitivni odgovor na uvođenje Programa očuvanja priplodnih stada. Program je pokrenut kako bi se postigla konkurentnost domaće proizvodnje jagnjadi i ovaca i da se povrati kupovna moć proizvođača. Broj proplodne jagnjadi beleži rast od 3 % u 2004 godini, po prvi put u poslednjih 5 godina (broj jagnjadi za proplod je opao 2 % u 2003 godini i 4 % u 2002 godini) i trenutno čini 14 % ukupnog broja priplodnih grla, što je za 13 % više nego u dve prethodne godine. Obim proizvodnje jagnjetine i ovčetine nastavlja sa padom jednim delom zbog povećanja broja jagnjadi ostavljenih za priplod, kao i usled smanjenja ukupnog broja grla. Proirvodnja jagnjetine i ovčetine je opala za 1 % u prvoj polovini ove godine u odnosu na isti period prošle godine, zbog smanjenog broja zaklanih životinja za 4 % u istom periodu. Pad ovog parametra je ublažila veća masa grla pri klanju. Očekivanja su da proizvodnja u trećem kvartalu ove godine bude manja za 4 % u odnosu na isti peroid prošle godine, a da taj pad u zadnjem kvartalu iznosi 3 –4 %. Uprkos opadanja domaće proizvodnje, potrošnja jagnjećeg i ovčijeg mesa se održava na istom nivou. Deficit ovih proizvoda se ublažava njihovim uvozom. U prvom kvartalu 2004 godine, uvoz je iznosio 62 miliona funti, što je za 55 % više nego u istom periodu prethodne godine, sa blagim povećanjem u drugom kvartalu. U prvoj polovini 2004 godine, ukupan uvoz je iznosio 109 miliona funti, za 30 % više od istog perioda prošle godine i po prvi put je premašio domaću proizvodnju. Prekid sušnih klimatskih uslova u Australiji je direktno uticao na povećanje proizvodnje jagnjetine a gubitak tržišta živih grla u Saudi Arabiji i dalje utiče na povećanje izvoza jagnjetine i ovčetine u Sjedinjene Države. Očekuje se da u 2004 godini 50 % ukupne potrošnje jagnjećeg i ovčijeg mesa se obezbedi iz uvoza, dok je u 2003 godini uvoz činio 46 % potrošnje. Smanjena proizvodnja i naizgled stalna do uvećana potražnja za jagnjetinom je dovela cene domaćih proizvoda na zavidan nivo. U prvoj polovini 2004 godine je cena zaklane jagnjadi u San Anđelu, Teksasu, dostigla 6 $ / cwt više nego u istom periodu prethodne godine. Prva polovina ove godine je obeležena jakim klaničnim cenama jagnjadi usled malih zaliha i očekuje se da ostanu na tom nivou do kraja godine.