Porast cena krava za klanje

Tema

Porast cena zabeležen je u kategoriji izlučenih krava za klanje simentalske rase. Minimalna 70 din/kg. u Kraljevu i maksimalna 110 din/kg. u Loznici, a dominirala je 80-90 dinara u većini gradova Srbije i Vojvodine gde je ova kategorija bila ponuđena tržištu.Proteklu nedelju karakteriše stagnacija cena teladi simentalske rase do 160 kg. težine. Dominirala je cena od 180 do 190 dinara za kilogram žive mere uz dobru ponudu i zabeleženu maksimalnu cenu od 230 din/kg. u Sremskoj Mitrovici. Telad iste telesne mase holštajn-frizijske rase se prodavala po dominantnoj ceni od 160 din/kg. uz minimalnu zabeleženu u Kragujevcu 120 dinara i maksimalnu u N. Sadu i Somboru 170 din./kg uz slabiju ponudu u odnosu na telad simentalske rase. Bolja ponuda u odnosu na proteklu nedelju zabeležena je u kategoriji junadi simentalske rase do 300 kg. težine. Cena se kretala u intervalu od 110 din/kg. u Požarevcu do 160 din/kg. u Somboru. Ista kategorija junadi holštajn-frizijske rase beleži veoma slabu ponudu i interval cena od 105 din./kg u Nišu do 140 din/kg. u Somboru. Tovna junad težine 480 kilograma i više se prodavala po dominantnoj ceni od 120 din/kg.Ponuda je bila zadovoljavajuća.Minimalna cena zabeležena je u Kraljevu 105 dinara a maksimalna u Čačku 135 dinara. Zanemarljiva ponuda priplodnih junica svih rasa. Takođe je zabeležena i veoma slaba ponuda priplodnih krava holštajn-frizijske rase. Minimalna cena postignuta je u Kragujevcu 90 din/kg. a maksimalna u Sremskoj Mitrovici 160 dinara za kilogram. Malo bolja ponuda zabeležena u kategoriji priplodnih krava simentalske rase a cene su se kretale u intervalu od 90 din/kg u Vranju, 95 dinara u Kragujevcu, 110 u Somboru, 150 Kraljevu, 160 Sremskoj Mitrovici i maksimalna postignuta u Beogradu( Obrenovac) 170 dinara. Porast cena zabeležen je u kategoriji izlučenih krava za klanje simentalske rase. Minimalna 70 din/kg. u Kraljevu i maksimalna 110 din/kg. u Loznici, a dominirala je 80-90 dinara u većini gradova Srbije i Vojvodine gde je ova kategorija bila ponuđena tržištu. Vrlo slaba ponuda iste kategorije krava holštajn-frizijske rase uz dominirantnu cenu od 65 do 75 dinara za kilogram.