U novembru vrlo dobra ponuda teladi simentalske rase do 160 kg uz blagi porast cena

Tema

Novembar mesec 2004. godine karakteriše vrlo dobra ponuda teladi simentalske rase do 160 kilograma težine uz blagi porast cena u odnosu na oktobar. Sa dominantnih 170 din/kg skočila je na 190 dinara. Minimalna cena za ovu kategoriju iznosila je 150 din/kg a maksimalna 230 dinara. Dobra ponuda junadi simentalske rase do 300 kilograma težine kao i tovne junadi preko 480 kilograma. I ove dve kategorije goveda su takođe zabeležile blagi porast cena u proseku za 10 - 15 din/kg. Nastavljen je trend vrlo slabe ponude priplodnih junica i krava holštajn-frizijske rase i prosečne ponude izlučenih krava za klanje svih rasa uz porast cena. U ovom mesecu je dominirala cena od 80 din/kg uz minimalnu zabeleženu 70 i maksimalnu 90 dinara za kilogram. Period od 29.11.-05.12.2004.god. u kategoriji teladi do 160 kilograma obeležila je deminantna cena od 170 din/kg a varirala je od 160 din u Pirotu i Požarevcu do 210 u Sremskoj Mitrovici. Slaba ponuda terladi do 160 kg težine holštajn-frizijske rase i dominantna cena od 160 din. uz minimalnu 140 i maksimalnu 170 dinara. Takođe slaba ponuda junadi do 300 kg teržine i simentalske i holštajn-frizijske rase, a dominirala je cena od 120-125 dinara za kilogram. Dobra ponuda junadi preko 480 kg, uz cenu u većini mesta od 120 din/kg. Ponuda priplodnih junica zabeležena je samo u Kragujevcu po ceni od 100 din i u Somboru 160 dinara. Takođe vrlo slaba ponuda priplodnih krava HF rase i cene su varirale od 90 din (Kragujevac) do 160 din (Sombor). Prosečna ponuda priplodnih krava simentalske rase a cena je varirala od 90 dinara u Vranju do 160 dinara u Beogradu-Obrenovac i Somboru. Ponuda krava za klanje HF rase zabeležena je na četiri stočne pijace i cena se kretala od 65-75 din/kg. Dobra ponuda krava za klanje simentalske rase uz dominantnu cenu od 80 dinara za kilogram u većini mesta gde je zabeležena ponuda uz minimalnu cenu od 75 dinara i maksimalnu od 90 dinara u Somboru i Sremskoj Mitrovici.