81 Bilten – voće i povrće – 46/2017 BILTEN 2017 Voće i povrće
82 Bilten – živa stoka, žitarice i stočna hrana – 46/2017 BILTEN 2017 Živa stoka, žitarice, stočna hrana
83 Bilten – voće i povrće – 45/2017 BILTEN 2017 Voće i povrće
84 Bilten – živa stoka, žitarice i stočna hrana – 45/2017 BILTEN 2017 Živa stoka, žitarice, stočna hrana
85 Bilten – voće i povrće – 44/2017 BILTEN 2017 Voće i povrće
86 Bilten – živa stoka, žitarice i stočna hrana – 44/2017 BILTEN 2017 Živa stoka, žitarice, stočna hrana
87 Bilten – voće i povrće – 43/2017 BILTEN 2017 Voće i povrće
88 Bilten – živa stoka, žitarice i stočna hrana – 43/2017 BILTEN 2017 Živa stoka, žitarice, stočna hrana
89 Bilten – voće i povrće – 42/2017 BILTEN 2017 Voće i povrće
90 Bilten – živa stoka, žitarice i stočna hrana – 42/2017 BILTEN 2017 Živa stoka, žitarice, stočna hrana
91 Bilten – voće i povrće – 41/2017 BILTEN 2017 Voće i povrće
92 Bilten – živa stoka, žitarice i stočna hrana – 41/2017 BILTEN 2017 Živa stoka, žitarice, stočna hrana
93 Agrarni inputi - cene - semenski materijal oktobar 2017.
94 Bilten – voće i povrće – 40/2017 BILTEN 2017 Voće i povrće
95 Bilten – živa stoka, žitarice i stočna hrana – 40/2017 BILTEN 2017 Živa stoka, žitarice, stočna hrana
96 Bilten – voće i povrće – 39/2017 BILTEN 2017 Voće i povrće
97 Bilten – živa stoka, žitarice i stočna hrana – 39/2017 BILTEN 2017 Živa stoka, žitarice, stočna hrana
98 Cene agrarnih inputa - mineralna đubriva septembar 2017. godine
99 Agrarni inputi - pesticidi septembar 2017.
100 Bilten – voće i povrće – 38/2017