Bilten – živa stoka – 41/2005

Govedarstvo: nedeljni pregled. Prosečna ponuda teladi, junadi i krava za klanje. Slabija ponuda prasadi. Dobra ponuda ovaca. Mesečni pregled. Rast cena svinja svih kategorija u septembru. Niža dominantna cena ovaca. Slabija ponuda muške teladi SM rase. Porast cena teladi, junadi i krava za klanje. Cene žive stoke na stočnim pijacama. Cene stoke u EU.