BILTEN - živa stoka (42. nedelja)

Cene žive stoke na stočnim pijacama u Srbiji. Dobra ponuda teladi simentalske rase. Više cene prasadi u Vojvodini. Slaba ponuda šilježadi i ovnova za priplod. Kraljevačka pijaca i dalje najjeftinija. EU će potrošiti 188 miliona € na suzbijanje životinjskih bolesti kao što je BSE. Cene stoke u Hrvatskoj.