Bilten – živa stoka, žitarice i stočna hrana – 43/2007

U Vranju zabeležen pad cene junadi u otkupu, dok su u Obrenovcu jeftijnija telad; Na većini stočnih pijaca jeftinija prasad i tovljenici; Dobra ponuda i slaba prodaja ovaca i jagnjadi na stočnim pijacama u Srbiji; Pregled cena žive stoke na pijacama u Srbiji; Klanične cene žive stoke ; Prikaz cena stoke u EU; Kretanje cena žive stoke na pijacama u Hrvatskoj; Stanje na tržištu žitararica i stočne hrane; Promet robe na produktnoj berzi u Novom Sadu; Svetsko tržište žitarica i stočne hrane.