Bilten – živa stoka, žitarice i stočna hrana – 47/2007

Veoma slaba ponuda i predaja teladi; Nastavljen trend dobre prodaje prasadi, tovljenika na pijacama u Srbiji; Ujednačena ponuda i potražnja ovaca; Pregled cena žive stoke na pijacama u Srbiji; Klanične cene žive stoke; Prikaz cena stoke u EU; Kretanje cena žive stoke u Hrvatskoj; Stanje na tržištu žitararica i stočne hrane; Promet robe na produktnoj berzi u Novom Sadu; Svetsko tržište žitarica i stočne hrane.

Bilten – živa stoka, žitarice i stočna hrana – 46/2007

Slaba ponuda i prodaja goveda posebno krava za klanje; Veoma dobra prodaja prasadi, tovljenika i krmača za klanje, a cene miruju; Rast cene jagnjadi za 20 din/kg; Pregled cena žive stoke na pijacama u Srbiji; Klanične cene žive stoke; Prikaz cena stoke u EU; Kretanje cena žive stoke u Crnoj Gori; Stanje na tržištu žitararica i stočne hrane; Promet robe na produktnoj berzi u Novom Sadu; Svetsko tržište žitarica i stočne hrane.

Bilten – živa stoka, žitarice i stočna hrana – 45/2007

Slaba prodaja goveda na većini pijaca žive stoke u Srbiji; Sezona svinjokolja i slava uslovila bolju ponudu i rast cena svinja; Jagnjad i ovce najprodavaniji na pijacama žive stoke; Pregled cena žive stoke na pijacama u Srbiji; Klanične cene žive stoke ; Prikaz cena stoke u EU; Kretanje cena žive stoke na pijacama( sajmovima ) u Hrvatskoj; Stanje na tržištu žitararica i stočne hrane; Promet robe na produktnoj berzi u Novom Sadu; Svetsko tržište žitarica i stočne hrane.

Bilten – živa stoka, žitarice i stočna hrana – 44/2007

Nedeljni i mesečni pregled situacije na tržištu goveda, svinja, ovaca i koza; Pregled cena žive stoke na pijacama u Srbiji; Dominantne cene žive stoke u oktobru; Prikaz nedeljnih otkupnih cena žive stoke u klanicama; Pregled cena stoke u EU; Stanje na tržištu žitarica i stočne hrane; Dominantne cene žitarica i stočne hrane u oktobru; Promet robe na produktnoj berzi u Novom Sadu;

Bilten – živa stoka, žitarice i stočna hrana – 43/2007

U Vranju zabeležen pad cene junadi u otkupu, dok su u Obrenovcu jeftijnija telad; Na većini stočnih pijaca jeftinija prasad i tovljenici; Dobra ponuda i slaba prodaja ovaca i jagnjadi na stočnim pijacama u Srbiji; Pregled cena žive stoke na pijacama u Srbiji; Klanične cene žive stoke ; Prikaz cena stoke u EU; Kretanje cena žive stoke na pijacama u Hrvatskoj; Stanje na tržištu žitararica i stočne hrane; Promet robe na produktnoj berzi u Novom Sadu; Svetsko tržište žitarica i stočne hrane.