Analiza pokazala dobar kvalitet povrća na pijacama

Rezultati ispitivanja hemijskog sastava 11 vrsta povrća i šampinjona sa tri beogradske pijace - organske hrane na Novom Beogradu i dve zelene tržnice, pokazuju da je kvalitet analiziranih namirnica dobar. Od toksičnih elemenata detektovani su samo olovo i kadmijum, i to u dozvoljenim granicama. Iako mnogi potrošači očekuju da su organski gajeni proizvodi boljeg sastava od paprika, karfiola ili brokolija koji nisu proizvedeni na taj način, ispitivanje je pokazalo da to nije tačno.Jelena Popović Đorđević, profesorka na
Institutu za prehrambenu tehnologiju i biohemiju Poljoprivrednog fakulteta koji je uradio ispitivanje, objašnjava da je analiziran 21 esencijalni, toksični i potencijalno toksični element u uzorcima 12 namirnica sa tri pijace. - Najvažnije je da većina toksičnih elemenata uopšte nije detektovana u povrću i šampinjonima, a prisustvo olova i kadmijuma bilo je ispod nivoa maksimalno dozvoljenih koncentracija prema pravilniku koji važi u našoj zemlji - kaže Jelena Popović Đorđević. - Kadmijuma je bilo u suvoj crvenoj paprici, a olova u nekoliko uzoraka brokolija i jednom šargarepe i kelerabe. Profesorka naglašava da su brokoli i keleraba vrste povrća koje spadaju u kupusnice, za koje pojedina istraživanja pokazuju da su sklonije akumulaciji teških metala. Toksične elemente, navodi profesorka, biljka može da usvaja iz zemljišta, vazduha, zagađene vode kojom se zaliva povrće i putem neadekvatne upotrebe pesticida ili preko veštačkih đubriva. Opasnost je vrlo redukovana ukoliko se sredstva za prihranu i zaštitu biljaka pravilno primenjuju. - Rezultati ovog istraživanja pokazali su da se proizvodi sa organske pijace nisu mnogo razlikovali po ispitivanim parametrima, osim što su imali više kalijuma - kaže profesorka Popović Đorđević. - Ta analiza ukazuje na to da povrće gajeno na organski način nije boljeg kvaliteta u pogledu nutritivno značajnih elemenata od onih dobijenih konvencionalnom proizvodnjom. Ispitivan je sastav brokolija, kelerabe, kupusa, krompira, crnog luka, prokelja, šargarepe, cvekle, karfiola, crvene suve paprike, pasulja tetovca i šampinjona. - Analize smo radili u naučne svrhe, da ispitamo kvalitet tih namirnica, ali trebalo bi da se ovakve analize obavljaju kontinuirano da bi rezultati bili sveobuhvatniji - ističe Jelena Popović Đorđević. - Ovo istraživanje daje neki preliminarni uvid u stanje.