Buša, mangulica, pramenka – uvrštene u genetičke resurse

Od 1. januara na snazi je izmenjeni Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o podsticajima za očuvanje životinjskih genetičkih resursa kojim su obuhvaćene i neke nove rase koje do sada nisu smatrane životinjskim genetičkim resursima. Prema izmenjenom Pravilniku životinjskim genetičkim resursima smatraju se podolsko goveče, buša, domaći bivo, domaći - brdski konj, nonius, balkanski magarac, mangulica, moravka, resavka, pramenka (pirotska, bardoka, lipska, šarplaninska i karakačanska), čokanska cigaja, balkanska koza, domaća bela koza, živina - somborska kaporka, banatski gološijan, kosovski pevač i svrljiška kokoš. Kompletan tekst izmenjenog Pravilnika može se pročitati na web adresi: http://www.minpolj.gov.rs/download/Pravilnici/4827018.0142.40-1.pdf