Da li je stočarstvo moguće tehnološki unaprediti u Srbiji?

ICT Hub Playground će 28. februara od 18h ugostiti sve one koji žele da čuju više o potencijalu napredne tehnologije u stočarstvu. O ovoj temi diskutovaće dr Mladen Popovac, docent Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu, koji će prisutne i uvesti u samu tematiku, potom Aleksandar Miletić, dipl.inž sa Instituta PKB Agroekonomik, koji će govoriti o inovacijama u pripremi hrane za životinje, a svoje viđenje tehnoloških potencijala u u ovoj poljoprivrednoj grani daće i dr Aleksandra Ivetić, laborant na Poljoprivrednom fakultetu, koja je i dobitnica nagrade na evropskom takmičenju za najbolju inovaciju iz ove oblasti 2016. godine.