Do kraja godine novi zakon o oznakama geografskog porekla

Do kraja godine trebalo bi da bude usvojen novi zakon o oznakama geografskog porekla za prehrambene proizvode kojim se, izmeðu ostalog, predlaže da oni proizvodi koji imaju ovu oznaku, a ne proizvode se poslednjih sedam godina izgube ovaj status. Ovo je potvrðeno u Ministarstvu poljoprivrede. “Mi, nažalost, imamo takvu situaciju da za pojedine nema proizvoðača iz različitih razloga. Iz nekih objektivnih, poput kladovskog kavijara, koji se ne može proizvoditi jer u Dunavu više nema nekih od tih vrsta riba ili su retke. Dok za neke druge jednostavno nema interesovanja”, kaže Branislav Raketić, rukovodilac Grupe za kvalitet, deklarisanje i označavanje hrane u Ministarstvu poljoprivrede.