Donet Pravilnik o podsticajima za podizanje vinograda

Pravilnikom o podsticajima za podizanje višegodišnjih proizvodnih zasada vinove loze bliže se propisuju vrste podsticaja za investicije – nabavka sadnice vinove loze, izrada vinogradarskog projekta, nabavka naslona za proizvodne zasade.. Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava, nalaze se u aktivnom statusu i ako su upisana u Vinogradarski registar u skladu sa zakonom kojim se uređuje vino. Podsticaji se utvrđuju u procentualnom iznosu od vrednosti prihvatljive investicije. Najviši ukupni iznos podsticaja koji korisnik podsticaja može da ostvari u jednoj kalendarskoj godini je 80.000.000 dinara.