Dostupni subvencionisani krediti namenjeni poljoprivrednicima

Tema

Ministarstvo poljoprivrede donelo je pravilnik o subvencionisanim kreditima namenjenim poljoprivrednicima u saradnji sa poslovnim bankama
Poljoprivrednici koji nameravaju da nabave kvalitetne priplodne junice, telad I junad za tov, priplodna grla u ovčarstvu ili pak sadnice voća, seme, poljoprivrednu mehanizaciju, mogu da od banaka da traže kredite koje subvencioniše država.
Kamatna stopa je od jedan do tri odsto, a najveći iznosi zajma su šest miliona dinara za poljoprivrednike i 18 miliiona dinara za firme. Pravilnikom je definisano da se kreditna podrška ostvaruje podnošenjem pismenog zahteva banci uz dostavljanje prateće dokumentacije.
Rok za podnošenje zahteva je 1. novembar.
Izvor:agronews.rs