Zahtevi za kreditnu podršku do 1. decembra

Pravilnikom o izmeni Pravilnika o uslovima i načinima ostvarivanja prava na kreditnu podršku produžen je rok za predaju zahteva za odobrenje kreditne podrške. Zahtev se podnosi banci koja je sa Ministarstvom poljoprivrede zaključila ugovor do 1. decemba ove godine. Rok otplate kredita je od jedne do tri godine sa grejs periodom od godinu dana, ili od tri do pet godina. Krediti se odobravaju i isplaćuju u dinarima, bez valutne klauzule, te su zbog toga jedni od najpovoljnijih kredita na tržištu.

Dodatne subvencije za uzgajivače domaće sorte vinove loze

Prema pravilniku o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva kroz podršku podizanja višegodišnjih zasada voćaka, vinove loze i hmelja poseban bonus u iznosu od 100.000 din/ha dobija se za zasade vinove loze sa odomaćenim sortama kao i sa priznatim domaćim sortama i klonovima vinove loze upisanih u Registar sorti poljoprivrednog bilja.

Subvencionisani krediti za poljoprivrednike i ove godine

Ministarstvo poljoprivrede nastavlja, u saradnji sa bankama, sprovođenje programa subvencionisanih kredita namenjenih poljoprivrednicima. Maksimalni iznos sredstava na koji u toku godine porodična poljoprivredna gazdinstva i preduzetnici mogu da ostvare pravo je šest miliona dinara, dok pravna lica i zadruge mogu da obezbede maksimalno 18 miliona dinara.

Dostupni subvencionisani krediti namenjeni poljoprivrednicima

Ministarstvo poljoprivrede donelo je pravilnik o subvencionisanim kreditima namenjenim poljoprivrednicima u saradnji sa poslovnim bankama
Poljoprivrednici koji nameravaju da nabave kvalitetne priplodne junice, telad I junad za tov, priplodna grla u ovčarstvu ili pak sadnice voća, seme, poljoprivrednu mehanizaciju, mogu da od banaka da traže kredite koje subvencioniše država.