Država će za 500 junadi dati do 6.000 tona kukuruza

Republičkoj direkciji za robne rezerve pristiglo je, na osnovu javnog poziva države za razmenu kukuruza za tovnu junad, 39 zahteva, od kojih je 37 ispravno. Država će tako uzeti 500 junadi, a za njih dati između 5.000 i 6.000 tona kukuruza. Uz to, radi se robna razmena merkantilne pšenice za semensku, a poziv traje do kraja novembra. Za sada postoje zahtevi za 4.000 tona semenskog zrna. ”Najveći broj ponuda za razmenu junadi za kukuruz dobili smo od individualnih poljoprivrednih gazdinstava. U početku se pričalo da postoji višak od 2.000 do 3.000 junadi. Nama je stiglo zahteva za samo 500 junadi i to je realna slika”, kaže Zorica Anđelković, v.d. direktora Republičkih robnih rezervi.