Država da spreči zloupotrebu imena Futoški kupus

Proizvodnja futoškog kupusa, koji već sedam godina ima sertifikat, odnosno oznaku geografskog porekla, bila je prošle godine uspešna uprkos nepovoljnim vremenskim uslovima.

Međutim, proizvođači očekuju od države da aktivira svoje mehanizme i efikasnije sprečava zloupotrebe
imena njihovog proizvoda. Miroljub Janković, potpredsednik udruženja “Futoški kupus” napominje da proizvođači futoškog kupusa sve više nastoje da se bolje organizuju, kako bi prerada krenula nabolje. Futožani u tom pogledu čekaju novi pravilnik o bližim uslovima za proizvodnju i promet proizvoda biljnog porekla, čime bi to pitanje i ostala pitanja koja ih direktno interesuju bila preciznije definisana.