Država stimuliše stočarstvo

Proteklih godina u Srbiji se broj ovaca ne smanjuje i kreće se oko 1,7 miliona. Razlog za to su povećane državne subvencije, podsticaji iz pokrajinskog budžeta i povećanje površina državne zemlje po pravu prečeg zakupa. Na severu Banata još su se dodatno angažovali da sačuvaju i umatiče grla autohtone sorte “čokanska cigaja”. Stočar Todor Golić smatra da bi farmerima bilo dodatno lakše da se spiskovi za subvencije rade odmah po završetku konkursa u julu i da ima organizovanog otkupa. Uz državne subvencije od 7.000 dinara po umatičenom grlu, iz Ministarstva je stigla i Uredba sa pogodnošću za ovčare. Po pravu prečeg zakupa, na deset ovaca mogu zakupiti jedan hektar državne zemlje.