Gulan: Voćarstvo jedino ostvaruje napredak

Da nam voćarstvo u agraru daje najbolje rezultate, vidi se po broju novih voćnjaka i po prinosima, koji najmanje variraju. Prema rečima člana Odbora za selo SANU Branislava Gulana, jedino voćarstvo u Srbiji ostvaruje napredak. Da nam voćarstvo u agraru daje najbolje rezultate, vidi se po broju novih voćnjaka, po prinosima u voćnjacima koji najmanje variraju. “Rod se godišnje kreće do dva miliona tona svih kultura. Rekordna je bila 2013. godina sa oko dva miliona tona voća. U 2017. sušnoj godini rod svih kultura je bio 1.112.739 tona. Taj rod je sakupljen sa površina od oko 167.801 hektara”, navodi Gulan. Najzastupljenija voćna vrsta u Srbiji je šljiva sa površinom od 72.024 hektara.