Kako do dozvole za kretanje poljoprivrednika

U slučaju primene neophodnih agrotehničkih mera, a posebno radi zaštite od mraza, tokom perioda zabrane kretanja (radnim danima od 17:00 – 05:00h, vikendom od 15:00 – 05:00h), svaki poljoprivredni proizvođač (vlasnik ili korisnik zasada ili druge poljoprivredne površine) je dužan da podnese zahtev za odobrenje kretanja Upravi za zaštitu bilja putem elektronskog zahteva koji je dostupan na internet adresi agromere.registar-uzb.rs, odnosno na odgovarajući broj telefona, sa priloženog spiska prema okrugu za koji se traži dozvola. Internet adresa za podnošenje elektronskog zahteva za odobrenje kretanja za poljoprivredne proizvođače iz oblasti stočarstva je stocarstvo.registar-uzb.rs.