Kako zaustaviti odlazak ljudi iz ruralnih područja?

Pametna sela (Smart Villages) je koncept koji traži odgovore na pitanja kako digitalizovati selo, kako kreirati radna mesta i zaustaviti odlazak ljudi iz ruralnih prostora, odnosno platforma koja bi trebalo da osigura dobre uslove za život na selu. Kreator i ambasador EU koncepta Pametnih sela je Franc Bogovič, slovenački evroparlamentarac iz redova Evropske narodne partije (EPP) i Slovenačke narodne stranke (Slovenska ljudska stranka - SLS), po struci agronom. Na okruglom stolu pod nazivom Pametna sela u Gorskom kotaru koji je održan nedavno u Prezidu, malom mestu na granici sa Slovenijom, Bogovič je istakao da bez kvalitetnih širokopojasnih veza nema kvalitetnog života i razvoja na selu.

- To je koncepcija koja bi u različitim fondovima trebalo da, uz pomoć države, županija, opština, osigura brz i siguran internet. Bez toga ćemo jako teško pričati o pametnim selima i mladi će i dalje odlaziti sa sela - ističe Bogovič. On smatra da nema “recepta” koji bi mogao neko napisati za svako selo, nego bi svako područje na različitim nivoima trebalo da traži najbolje rešenje za sebe  - oglašavanje turističkih potencijala pitem interneta, povezivanje malih proizvođača sa kvalitetnim proizvodima u udruženjima, a osim toga bitna je i kreativnost, ljudi koji shvataju ovaj koncept i ljudi na vlasti koji imaju razumevanja za to. - U Sloveniji smo 70-ih imali jako značajnog predsednika Vlade, koji je pokrenuo policentrični razvoj Slovenije.

Pored Ljubljane i Maribora, kao dva najveća grada, imamo šest regionalnih centara, a onda još 35 gradića koji imaju neku gravitacionu masu da privuku ljude u ove centre. Zbog toga mislim da u Sloveniji već imamo neku  prednost od pre. Takođe, unutar mera EU dosta smo radili na osnovnoj infrastrukturi u selu, od puteva, voda, zbrinjavanja otpada te, u poslednjih 10-ak godina i na širokopojasnim mrežama. Ali nije sve u novcu, već i u volji, politici, pa i u znanju. Sada ima mnogo jeftinijih rešenja, koja su možda bolja nego što su bila na početku digitalizacije. Ali najbitnije je da pored pametnih sela i pametnih gradova, imate i pametne ljude, a naročito pametne ljude u vladi - ističe Bogovič.

On smatra da će evropsko društvo biti puno zdravije ako uspe da ima naseljena sela. - Danas, na primer u Nemačkoj, ima regiona gde je veći kvalitet života na selu, a gde je BDP isti kao i u gradu. I u mnogim programima EU za sledeće budžetsko razdoblje 2021-2027 već postoje fondovi za ruralni razvoj - zaključuje Bogovič.