Keserović: Novi mraz dodatno oštetio voće

Profesor Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu Zoran Keserović izjavio je da su mrazevi u poslednjih nekoliko dana dodatno oštetili kajsije, breskve i rane šljive. On je rekao da je uzeo uzorke oštećenog voća za precizniju procenu štete, ali da je ona već evidentna jer je temperatura ovih dana bila od minus dva do minus sedam stepeni u Banatu. Kako je istakao, mraz je dodatno oštetio kajsiju, ranu šljivu timočanku na kojoj je rod uništen 90 odsto, na čačanskoj lepotici oko 15-20 odsto, dok je na sorti tog voća rodna šteta manja. On je naveo da je ove godine rod voća ogroman, najveći posle 2013. godine, pa ako više ne bude mraza ostaće deo, osim kajsija koje su skoro potpuno uništene.