Mere i kontrola protiv pojave afričke kuge svinja

U Srbiji nije zabeležena pojava slučajeva afričke kuge svinja, a intenzivno se sprovode sve preventivne mere kako bi se izbeglo širenje bolesti iz susednih zemalja, rečeno je Tanjugu u Upravi za veterinu Ministarstva poljoprivrede. V.d direktora Uprave za veterinu Emina Milakara rekla je Tanjugu da je među tim merama i odstrel divljih svinja, započet u skladu sa planiranom dinamikom korisnika lovišta, koja je u nadležnosti Uprave za šume. “On je pojačan u svim pograničnim područjima, naročito ka granici sa Rumunijom, a suština je da se smanji populacija divljih svinja kao mogućih prenosilaca virusa afričke kuge, i svi lovci su dužni da postupaju u skladu sa uputstvima i instrukcijama koje je izdalo Ministarstvo poljoprivrede”, rekla je Milakara. Ona je navela da je važno da farmeri, odnosno svi oni koji uzgajaju svinje sprovode propisane biosigurnosne i higijenske mere. “Važno je da ne izvode svinje na pašu, da ih strogo drže u zatvorenim objektima gde će sprovoditi redovne mere čišćenja, dezinfekcije, deratizacije jer se na taj način sprečava mogući kontakt sa divljim svinjama i mogući prenos virusa”, navela je sagovornica Tanjuga. Takođe, trebalo bi ograničiti prilaz farmi svim nepoznatim licima, jer virus može da se prenese preko kontaminirane odeće i obuće. Ako je neko od vlasnika farme istovremeno i lovac obavezno je da pre ulaska na farmu očisti i dezinfikuje opremu. Takođe, ishrana pomijama je zabranjena jer postoji rizik da se u ostacima hrane životinskog porekla nađe virus, dodala je Milakara. Hrana za svinje treba da bude koncentrovana, kao i da se postave dezinfekcionere barijere na ulasku u dvorište. “Svaku promenu zdravstvenog stanja jedne ili više svinja vlasnik je u obavezi da prijavi nadležnom veterinaru. Suština je da se što pre utvdi postojanje vuirusa i na vreme izbegnu ogromne posledice i ekonomska šteta”, podvukla je Milakara. Vlada Srbije donela je zaključak kojim su definisane obaveze svih organa i institucija u postupku sprovođenja mere zaštite. “Sprovođenje naređenih mera je intenzivno na području srednjeg, južnog i severnog Banata i područjima koja su ugrožena. Uprava za veterinu radi redovnu kontrolu sprovođenja mera preko regionalnih kriznih centara”, dodala je Milakara. Na sajtu Uprave za veterinu mogu se takođe naći sva obaveštenja vezana za afričku kugu svinja.