Nacionalna laboratorija za mleko dobija uskoro akreditaciju

Direktor Direkcije za nacionalne referentne laboratorije Nenad Dolovac kaže da su svi proizvodi koji se nalaze u prodavnicama u Srbiji bezbedni, te najavljuje da se uskoro može očekivati da Nacionalna referentna laboratorije za kontrolu mleka dobije akreditaciju za rad. Navodeći da je mleko jedan od osnovnih primarnih poljoprivrednih proizvoda koji učestvuje u proizvodnji hrane, Dolovac je na okruglom stolu posveæenom kvalitetu uvoznih sirovina i bezbednosti hrane rekao da očekuje da će ta laboratorija uskoro poèeti da radi. U tom je kontekstu naveo da u narednom periodu očekuje nove rezultate o bezbednosti hrane, ali i o kontroli ostataka pesticida, teških metala i mikotoksina.