Najviše subvencija u 2019. namenjeno poljoprivrednicima

Najviše sredstava po osnovu subvencija za 2019. godinu planira se za Ministarstvo poljoprivrede u iznosu ne manjem od 36,2 milijardi dinara. To piše u uputstvu za pripremu budžeta koje je objavilo Ministarstvo finansija. U resornom ministarstvu kažu da je u okviru subvencija i budžetskih kredita neophodno preispitati sve programe po osnovu kojih se dodeljuju subvencije i budžetski krediti. Kada je reč o subvencijama za privredu, za ovu oblast su planirana sredstva u visini od 17,59 milijardi dinara. Ministarstvu trgovine bi prema ovim planovima moglo pripasti 0,5 milijrdi dinara, a novac se planira kako bi se koristili vaučeri i unapredilo korišćenje turističkih destinacija u Srbiji.