Niko ne kupuje jagnjad sa Pešterske visoravni

Pešterski farmeri nemaju kome da prodaju jagnjad i traže pomoć od države. Stari problem samo je pogoršan u vreme pandemije, kada nisu radile ni pečenjare ni restorani. Kažu, ako ne prorede stada, do zime neće moći da ih prehrane. Pešterski stočari nude jagnjad po veoma niskim cenama, od samo 200 i 250 dinara po kilogramu žive mere, ali i pored toga kupaca nema. Problem otkupa naterao je mnoge stočare da smanje stada. Malo ko se odlučuje da jagnjad ostavi za “proširenu reprodukciju”, jer što je stado brojnije, nevolje sa otkupom su veće. Inače, stručnjaci su izračunali da bi Pešterska visoravan mogla da prehrani ceo Balkan. Nekada se na njenim pašnjacima gajilo oko 60.000 ovaca.