Nova pravila za upis u registar

Ministarstvo poljoprivrede je propisalo obavezan upis svih katastarskih parcela na kojima se obavlja poljoprivredna proizvodnja, saopštila je Uprava za agrarna plaćanja. Reč je o izmenama i dopunama Pravilnika o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i obnovi registracije, kao i o uslovima za pasivan
status poljoprivrednog gazdinstva.

Jedna od novina je da se upisuju sve katastarske parcele zemljišta na kojima se obavlja poljoprivredna proizvodnja, a ako gazdinstvo da neistinite podatke, zahtev više neće biti neosnovan već odbačen bez razmatranja. Registracija ostaje dobrovoljna ali ko se upiše mora prijaviti sve površine.

-Naime, kako je upis u Registar dobrovoljan, u praksi je primećeno da pojedina poljoprivredna gazdinstva ne prijavljuju sve parcele na kojima obavljaju poljoprivrednu proizvodnju, u cilju formalnog ispunjenja uslova za ostvarivanje prava na podsticaje vezanih za površinu poljoprivrednog zemljišta. Kako bi se izbegla mogućnost navedenih zloupotreba ostvarivanja prava na subvencije, registracija ostaje dobrovoljna, s tim da ako se odluče za upis, poljoprivrednici moraju prijaviti sve katastarske parcele na kojima
obavljaju poljoprivrednu proizvodnju – navodi se na sajtu Uprave za agrarna plaćanja. Dodaje se da je kao reakcija na podizanje sve većih zasada pojedinih specifičnih kultura dopunjen Šifarnik biljne proizvodnje kojim se predviđa razdvajanje registracije površina pod borovnicama od površina pod ostalim jagodastim voćem (ribizla, ogrozd, brusnica,aronija i dr.), kao i uvođenje upisa proizvodnje ostalog jabučastog
voća (oskoruša, jarebika i dr), ostalog koštičavog voća (marela, trnjina i dr), manje zastupljenog voća (šipurak, dren, glog, dud, zova i dr.), citrusa (agruma), južnog, tropskog, suptropskog i egzotičnog voća (smokve, kivi, nar, banane, limun, pomorandže, mandarine i dr.). Time se postiže precizniji pregled  komercijalne proizvodnje voćarskih kultura i omogućava ostvarivanje prava na podsticaje i za ovu proizvodnju.

Naglašeno je da naročito treba obratiti pažnju na to da se posle dve godine bez obaveze obnove registracije u Registru poljoprivrednih gazdinstava, ove godine ona ponovo mora obaviti u periodu od 1. marta do 30. aprila 2019. godine. Obnova registracije se obavlja dostvaljem propisanih obrazaca sa podacima o gazdinstvu i biljnoj i stočarskoj proizvodnji nadležnim područnim jedinicima Uprave za trezor prema mestu prebivališta nosioca poljoprivrednog gazdinstva.