Novi pravilnik o podsticajima za tov stoke

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je novi Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za tov junadi, tov svinja, tov jagnjadi i tov jaradi, objavljeno je na sajtu Uprave za agrarna plaćanja. Ovim pravilnikom bliže se propisuju uslovi i način ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za tov junadi, tov svinja, tov jagnjadi i tov jaradi, kao i obrasci zahteva za ostvarivanje tih podsticaja. Zahtevi za podsticaje se podnose Upravi za agrarna plaćanja. Podsticaji za tov stoke mogu da se ostvare ako se zahtev podnese od 1. februara do 31. jula i ako su grla predata klanici ili izvezena u periodu od 1. oktobra 2018. godine do 30. juna 2019. godine.